Lääketieteellinen linja

Mäntän lukiossa voi syksystä 2021 lähtien opiskella lääketieteellis-luonnontieteellisellä painotuslinjalla. Linjalla tarjotaan opetusta ja lisäopintoja muun muassa biologiasta, kemiasta, fysiikasta ja matematiikasta. Linjalla tehdään yhteistyötä yliopistojen ja paikallisten yritysten kanssa. Linjan opintovalikoimaan kuuluu myös valmennus lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin.

Mäntän lukion linja on ensimmäinen lääketieteellis-luonnontieteellinen painotuslinja Suomen lukioissa. Painotuslinja tähtää siihen, että jo lukiossa opiskellessa voisi valita sellaisia opintojaksoja, jotka valmistavat esimerkiksi lääketieteelliseen tiedekuntaan pääsyyn ja siellä opiskeluun.

Linjan opintovalikoimaan kuuluu muun muassa valmennuskurssi, joka auttaa pääsykokeisiin valmistautumisessa. Normaalisti tällaiset jatko-opintoihin tähtäävät valmennuskurssit ovat maksullisia, mutta Mäntän lukiossa kurssi toteutetaan osana opintoja. Lukio tarjoaa uudella linjalla omia syventäviä ja kertausopintojaksoja, mutta lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus valita yliopistojen tarjoamia kursseja ja kurssikokonaisuuksia.